Home

Utbildningar för alla i Sveriges kommuner

  

Här nedan finns månads- och årsabonnemang.

Vill du anmäla dig till enstaka föreläsningar istället för att teckna abonnemang, klicka här!

 

Masterclass för Sveriges kommunala/regionala ledare

För ledare som vill utveckla verksamheten

- Fri användning i hela organisationen


- Möjlighet till modererad fördjupning


- Färdiga förslag och idéer som kan användas fritt.


- Digitala föreläsningar 4 gånger per år om goda exempel, forskning och nya idéer som är användbara i kommunal och regional verksamhet (läs mer om föreläsningarna här. Ansvarig chef får en länk och avgör vilka i organisationen som ska bjudas in att delta.


- Deltagare som är intresserade av att gräva mer i exemplen bjuds in till en fördjupande workshop där det finns möjlighet att pröva idéerna och få mer bakgrundsinformation (ingår).


- Samtliga deltagare får en sammanfattning efter föreläsningen via e-post och möjlighet att fortsätta diskussionen.

7000 kr/år (exkl moms) omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i hela organisationen, hela året.

(Om någon från samma kommun/organisation redan anmält skickas endast en faktura utan att ni behöver göra något.)

 

Föreläsningar, fördjupning och individuell rådgivning


För ledare som vill ha fler verktyg

-Individuell rådgivning.


-Möjlighet till fördjupning.


-Fria föreläsningar för hela organisationen.


-Färdiga förslag och idéer som kan användas fritt.


-Digitala föreläsningar (samma som paket "Masterclass för Sveriges kommunala/regionala ledare", läs mer om föreläsningarna här).


-Digitala möten för ansvariga chefer i kommuner/regioner utifrån deltagarnas önskemål om aktuella problem som delas av fler.


-Dokumentationen efter mötet innehåller såväl goda exempel från gruppen, som idéer och förslag på vad som kan göras utifrån forskning, goda exempel på annat håll eller från andra branscher.


-Individuell rådgivning för chefer och ledare i organisationen (max 10 timmar/månad, via telefon/e-post/digitalt möte). Ansvarig chef avgör vilka som använder rådgivningen, chef som fått klartecken tar själv kontakt, Samhällsbygget tar ansvar för tidsåtgång. Ingen extra debitering sker utan särskild överenskommelse. 
Rådgivning kan exempelvis gälla:
- beslutsstöd och mentorskap för nya ledare
- kontakt med politiker och förståelse för politiken
- hur hitta etableringar för fler arbetstillfällen?


 

9000 kr/månad (exkl moms) (85 000 kr/år, exkl moms), omfattar chefer som pekats ut av ansvarig chef

(Om någon från samma kommun/organisation redan anmält skickas endast en faktura utan att ni behöver göra något.)

 

Masterclass i Stadsbyggnad

För stadsbyggare som vill gå på djupet

-Genomförs under våren 2023


-En mötesplats mellan kommunala företrädare och privata aktörer, för att möjliggöra idéutveckling och ökad förståelse för andras uppdrag och mål. En plats att diskutera projekt utan att fastna i markpriser, exploateringsgrad eller avtalsvillkor...


-Alla möten sker digitalt, om gruppen inte enas om annat.


-Inledande föreläsning på olika teman, följs av presentationer av deltagarnas projekt följt av diskussion. De som vill fördjupa sig i ett presenterat projekt deltar på fördjupningsmöte, lett av kursledningen.


-Uppgifter, anpassade för respektive deltagare, diskuteras med kollegor på hemmaplan och återkopplas till kursdeltagarna.


-Alla har möjlighet att presentera och få inspel kring egna projekt.


-Läs mer här!8 000 kr/deltagare (exkl moms) (flera deltagare i en organisation kan dela på en plats)