Enstaka föreläsning

Enstaka föreläsning

Här anmäler du dig till någon av kommunföreläsningarna under 2023 (mer om föreläsningarna här).

Abonnemang som inkluderar flera föreläsningar och samtliga anställda och förtroendevalda i kommunen finns här.

* Om 4 eller fler anmäls från samma kommun omvandlas anmälan till ”fritt antal deltagare i kommunen à 1900 kr (exkl moms) utan att ni behöver göra något.